Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS PRELIMINARY (BEC)

Egzaminy Cambridge English: Business Certificates skonstruowane są tak, aby wyposażyć zdającego w praktyczne umiejętności i pomóc mu odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych posługujących się językiem angielskim.

Egzamin Cambridge English: Business Preliminary, znany również jako Business English Certificate (BEC) Preliminary, to pierwszy z trzech certyfikatów. Jest to egzamin na poziomie średnio zaawansowanym.

 

Potwierdzenie posiadania kompetencji w zakresie Business English może otworzyć drzwi do kariery u nowego pracodawcy lub pomóc w osiągnięciu awansu bądź rozpocząć karierę.

Zdanie egzaminu Cambridge English: Business Preliminary pokazuje pracodawcom, że posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego wykorzystywanego w codziennej praktyce w biznesie.

 

Egzamin Business Preliminary znajduje się na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest to poziom biegłości w języku angielskim wymagany w środowiskach zawodowych i akademickich na poziomie średnio zaawansowanym w biznesie. Osiągnięcie tego poziomu pokazuje pracodawcom, że potrafisz:

  • czytać krótkie notki biznesowe;
  • interpretować wykresy;
  • pisać krótkie e-maile o charakterze biznesowym;
  • uczestniczyć w krótkich rozmowach telefonicznych;
  • rozmawiać na tematy związane z biznesem.

Zawartość egzaminu Cambridge English: Business Preliminary stanowi odzwierciedlenie codziennych zadań o charakterze biznesowym na poziomie średnio zaawansowanym. Przygotowując się do tego egzaminu nabywasz umiejętności, dzięki którym staniesz się dla swego pracodawcy cennym pracownikiem.

 

Pracodawcy cenią egzamin Cambridge English: Business Preliminary i na nim polegają, ponieważ jest to gruntowny sprawdzian wszystkich czterech umiejętności językowych (czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia) w kontekście biznesowym.

 

  • Szczegółowe badania i analiza sprawiają, że wszystkie nasze egzaminy są dokładne, odpowiednie i sprawiedliwe w stosunku do wszystkich zdających.
  • Nasze egzaminy opracowywane są przy wykorzystaniu systemów i procesów zgodnych z uznawaną na świecie normą zarządzania jakością ISO 9001:2008.
  • Do egzaminów Cambridge English mogą podchodzić osoby mające różnespecjalne potrzeby, na przykład określone trudności z uczeniem się, problemy ze wzrokiem czy słuchem.

 

ŹRÓDŁO: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/business-certificates/bec-preliminary/

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła