Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

Każdy człowiek ma swoje specyficzne potrzeby i możliwości nauki. Dlatego do każdego z naszych Kursantów podchodzimy w sposób indywidualny. Każdy słuchacz przydzielany jest do odpowiedniej grupy na podstawie testu poziomującego oraz rozmowy z lektorem; w toku nauki program oraz jej forma są na bieżąco konsultowane oraz dostosowywane do potrzeb i oczekiwań określonych osób. Bierzemy pod uwagę, że nasi Kursanci mają różne osobowości i talenty, starając się je wykorzystać w toku nauki. Dbamy, by rozwijali wiarę we własne możliwości i umiejętności.

Metoda

 

Naszym celem jest aktywne, swobodne i poprawne porozumiewanie się naszych Kursantów w wybranym przez nich języku. Dlatego też łączymy najskuteczniejsze i najciekawsze elementy tradycyjnych metod nauczania z nowoczesnymi technikami. Ważna jest zarówno miła, sprzyjająca nauce atmosfera, jak i profesjonalizm lektorów podczas zajęć. Naszą metodę możemy scharakteryzować trzema pojęciami:

 

  • Metoda komunikatywna
  • Indywidualne podejście do Kursantów
  • Entuzjazm i ciekawość

 

Metoda komunikatywna oznacza, że lektorzy kładą nacisk na uczenie skutecznej komunikacji (ustnej i pisemnej). W tym celu na zajęciach rozwijane są równocześnie wszystkie sprawności językowe, określane w standardach nauczania Rady Europy:

  • mówienie,
  • słuchanie,
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • pisanie.

Rozłożenie nacisku na poszczególne umiejętności jest uzależnione od specyficznych potrzeb każdego uczestnika.  Intensywność zajęć gwarantuje  maksymalne wykorzystanie czasu  lekcji.

 

 

Entuzjazm i ciekawość są naprawdę zaraźliwe. Dlatego zatrudniamy lektorów, dla których język, którego uczą, to pasja. Mają oni nie tylko odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, ale również ciekawość i wiedzę związane z kulturą i społeczeństwem w zakresie danego języka. Na zajęciach korzystamy nie tylko ze standardowych podręczników, ale także z materiałów dodatkowych i multimedialnych: nagrań, filmów, programów telewizyjnych i komputerowych. Zachęcamy do czytania ciekawych książek i czasopism w wersji oryginalnej, poznawania kultury i ludzi na portalach społecznościowych. Wszystko to powoduje, że język żyje i nauka staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem.

 

 .

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła