Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

dla dorosłych

Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych i zawodowych.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację. Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach od A1 do C2.

Przygotowujemy do certyfikatów FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, WiDaF

 

 

Celem kursów językowych jest:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym

  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych

  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach

  • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,

  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła