Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

Kadra:

 • współpracujemy ze sprawdzonymi lektorami polskimi oraz native speaker'ami z przygotowaniem pedagogicznym,
 • praca naszych lektorów jest systematycznie monitorowana (hospitacje) i oceniana przez słuchaczy (ankiety).

 

 OFERUJEMY kursy języka

  • angielskiego
  • niemieckiego
  • francuskiego
  • hiszpańskiego
  • włoskiego 
  • chińskiego
 • zajęcia z języka ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania,
 • zajęcia z języka ogólnego z elementami Business English,
   
 • zajęcia z języka specjalistycznego, a w tym:
  • English for Finance and Banking
  • English for Accounting
  • English for Aviation
  • English for Taxation
  • English for Insurance
  • English for Production
  • English for Human Resources
  • English for Marketing
  • English for Hotel Industry, Catering and Tourism
  • English for Medicine, Pharmacy and Nursing
  • English for Engineering
  • English for IT and Telecommunications
  • English for Transportation and Logistics
    
 • zajęcia tematyczne:
  • Presentations
  • Negotiations
  • Meetings
  • Telephoning
  • Small Talk
  • Business Writing (e-mails, letters, reports)
  • Grammar Refresher
  • Survival English
 • konwersacje dotyczące aktualnych wydarzeń ekonomicznych, społecznych i politycznych z wykorzystaniem prasy oraz materiałów multimedialnych,
   
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów z języka biznesowego (BEC, LCCI).

 

Dla Firm

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych jest niezbędna dla sprawnego prowadzenia biznesu, gdy duża część kontrahentów i współpracowników to obcokrajowcy

Zorganizujemy zajęcia językowe dla Państwa pracowników i kadry kierowniczej.

Nasze wieloletnie doświadczenie jest gwarancją jakości  i z pewnością przyczyni się do sukcesu Państwa firmy. 

 

 • Proponujemy szkolenia w specjalnej, dostosowanej do Państwa wymagań cenie oraz elastyczny system nauczania.
 • Zasady organizacji zajęć ustalamy wspólnie z Klientem, respektując jego życzenia.
 • W zależności od Państwa potrzeb oraz poziomu słuchaczy w jednej grupie może się uczyć od 1 do 6 osób z języka ogólnego, specjalistycznego lub biznesowego. Proponowana przez nas liczebność grup ma na celu uzyskanie możliwie najwyższej efektywności nauki oraz wykorzystania środków przeznaczonych na szkolenie.
 • Częstotliwość i ilość zajęć możemy dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb. To oznacza, że o ostatecznej cenie kursów zadecydują Państwo sami.
 • Kursy mogą odbywać się zarówno na miejscu, w siedzibie Państwa firmy, jak i w naszych odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych.

  Jak uczymy:

 • współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu kompetencji językowych pracowników Klienta oraz ustalenia celów szkolenia językowego,
 • dla każdego kursu opracowujemy ramowy program szkolenia,
 • dobieramy metody nauczania do indywidualnych potrzeb, preferencji i celów Klientów,
 • w ramach szkolenia realizujemy system powtórzeń i ćwiczeń utrwalających materiał,
 • monitorujemy frekwencję słuchaczy oraz postępy w realizacji ustalonych celów szkoleniowych,
 • wykorzystujemy dostępne na rynku podręczniki Cambridge University Press, Oxford, Longman, Macmillan oraz tematyczne materiały autorskie przygotowane na potrzeby konkretnego Klienta,
 • dysponujemy nowoczesnym sprzętem (komputery, rzutniki multimedialne).  

 

Ceny

ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta.
Cena szkolenia obejmuje:
- przeprowadzenie audytu językowego oraz ustalenie celów szkolenia w porozumieniu z Działem Kadr,
- opracowanie programu ramowego oraz terminarza szkoleń,
- opracowanie harmonogramu testów okresowych,
- wybór podręczników wiodących oraz materiałów uzupełniających,
- raporty dotyczące frekwencji oraz postępów w nauce słuchaczy

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą szkołą pod numerem telefonu 

507 009 008 lub za pośrednictwem poczty mailowej: biuro@mastersclub.pl

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła