Dobra   Szkoła

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Zajęcia  dla nastolatków

(12-17 lat)

 

Już od pierwszych zajęć uczestnicy  rozwijają swoje kompetencje językowe. Nabierają  pewności siebie i chęci do poznania języka i  kultury.


Kursy dla młodzieży koncentrują się na wzbogacaniu wiedzy językowej uczestnika. Pomagają rozwijać jego umiejętności poprzez motywujące i angażujące ćwiczenia i projekty.

 

Nasze kursy dla młodzieży:

 • poszerzają znajomość gramatyki i słownictwa oraz kładą nacisk na swobodne porozumiewanie się w języku obcym,
 • angażują uczestników poprzez organizację pracy w parach i grupach, gry oraz najnowsze technologie, takie jak multimedia i interaktywne materiały internetowe,
 • obejmują zarówno język ogólny, jak i kursy przygotowujące do egzaminów.
 • rozwijają ciekawość i chęć poznawania innych kultur,
 • zaprzyjaźniają z   architekturą, zwyczajami , tradycjami,
 • kształtują postawę tolerancji i ciekawości odkrywanego świata.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.
 • Jednostka lekcyjna trwa 50 minut lub 75 minut, w zależności od preferencji słuchacza.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.
 • Zajęcia prowadzone są zarówno w systemie grupowym, jak i indywidualnie.
 • Uczniowie w pełni i aktywnie uczestniczą w zajęciach poprzez ciekawe i stymulujące ćwiczenia.
 • Uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe i budują w sobie pewność i niezależność w posługiwaniu się językiem obcym. 
 • Rodzice otrzymują raporty, informujące o postępach dziecka w nauce.
 • Rodzice mają możliwość spotkania się i rozmowy z nauczycielem.
 • W przypadku nauki języka angielskiego oferujemy możliwość zapisu na egzaminy Cambridge na poziomach: KET, PET, FCE for Schools i FCE.

 

 

Zmieniamy lekcje angielskiego w fascynujące odkrywanie świata. Niezwykłe zdjęcia oraz pasjonujące artykuły i filmy z najdalszych zakątków świata angażują uczniów pobudzając ich ciekawość

Co wyróżnia podręczniki National Geographic Learning?

 • Autentyczne artykuły i opowieści  najwyższy standard tekstu; historie, które pozwalają lepiej zrozumieć współczesny świat; wywołują naturalną ciekawość, zachęcają do stawiania pytań i szukania odpowiedzi; są bogate treściowo i językowo, a zarazem ani zbyt specjalistyczne, ani zbyt powierzchowne.
 • Pobudzające do myślenia fotografie  wspaniałe zdjęcia nagradzane w międzynarodowych konkursach, pełne emocji, przemawiające do uczuć, wzbudzające zainteresowanie tekstem.
 • Prawdziwe filmy – dokumenty, które konfrontują ucznia z różnymi kulturami i odmianami języka angielskiego oraz różnymi sposobami mówienia; pokazują bogactwo języka, szerokie spektrum jego stylów, wariantów geograficznych itd.
 • Ćwiczenia komunikacyjne organizujące pracę z filmami i materiałem graficznym – od zadań na zrozumienie tekstu po tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych; otwierają możliwości dyskusji i prezentowania własnych opinii, są okazją do kreowania rzeczywistych sytuacji komunikacyjnych: uczeń zdobywa – przetwarza – przekazuje informację.
 • Różnorodność materiałów dydaktycznych – autentyczne teksty, materiały audiowizualne, fotografie, infografiki pozwalają nauczycielowi realizować założenia współczesnej dydaktyki skierowanej na ucznia, zalecającej dostosowanie metod i środków nauczania do JEGO stylu uczenia się, JEGO zainteresowań i JEGO typu inteligencji.

                               Dowiedz się więcej


Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015