Dobra   Szkoła

ZAPISY  - tel:    507 009 008

CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS VANTAGE

 

Egzaminy Cambridge English: Business Certificates skonstruowane są tak, aby wyposażyć uczącego się w praktyczne umiejętności i pomóc im odnieść sukces w międzynarodowych środowiskach biznesowych posługujących się językiem angielskim. 

Egzamin Cambridge English: Business Vantage, znany również jakoBusiness English Certificate (BEC) Vantage, to drugi z trzech certyfikatów. Jest to egzamin na poziomie wyższym średnio zaawansowanym.

Cambridge English: Business Vantage to kwalifikacje na poziomie wyższym średnio zaawansowanym w zakresie Business English. Zdanie egzaminu potwierdza pracodawcom, że jesteś gotów na międzynarodowy sukces.

 

Egzamin Cambridge English: Business Vantage znajduje się na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest to poziom biegłości w języku angielskim wymagany w środowiskach zawodowych i akademickich na poziomie średnio zaawansowanym. Osiągnięcie tego poziomu pokazuje pracodawcom, że potrafisz:

  • pisać krótkie formy korespondencji biznesowej, sprawozdania i oferty;
  • czytać fragmentypublikacji biznesowych;
  • słuchać, rozumieć i uczestniczyć w rozmowach podczas spotkań.

Zawartość egzaminu Cambridge English: Business Vantage stanowi odzwierciedlenie codziennych zadań w pracy i biznesie. Przygotowując się do tego egzaminu nabywasz umiejętności, które cenione będą przez pracodawców.

 

Potwierdzenie kompetencji językowych w zakresie Business English może stworzyć sposobność zatrudnienia u nowego pracodawcy, pomóc w osiągnięciu awansu bądź zbudować karierę.

 

Pracodawcy cenią egzamin Cambridge English: Business Vantage i na nim polegają, ponieważ jest to gruntowny sprawdzian wszystkich czterech umiejętności językowych (czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia) w kontekście biznesowym.

 

  • Szczegółowe badania i analiza sprawiają, że wszystkie nasze egzaminy są dokładne, odpowiednie i sprawiedliwe w stosunku do wszystkich zdających.
  • Nasze egzaminy opracowywane są przy wykorzystaniu systemów i procesów zgodnych z uznawaną na świecie normą zarządzania jakością ISO 9001:2008.
  • Egzaminy Cambridge English są dostępne dla osób z różnymi potrzebami specjalnymi, na przykład określonymi problemami z uczeniem się, problemami ze wzrokiem czy słuchem.

 

ŹRÓDŁO: http://www.cambridgeenglish.org/pl/exams-and-qualifications/business-certificates/bec-vantage/


Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015