Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

 

 

 

Certyfikaty z języka włoskiego jako języka obcego


Certyfikaty z języka włoskiego są to dyplomy, które zaświadczają stopień kompetencji językowej z włoskiego jako języka obcego. Adresowane są do wszystkich cudzoziemców, obywateli włoskich majacych pobyt za granicą a także obych imigrantów we Włoszech. 

Aby przystąpić do egzaminu nie jest wymagany żaden szczególny tytuł studiów. 

W celu przeprowadzenia egzaminów za granicą za pośrednictwem Włoskich Instytutów Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Rzymie podpisało umowy z kilkoma instytucjami 

Egzaminy przeprowadzane przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie

Obecnie Włoski Instytut Kultury przeprowadza egzaminy CILS organizowane przez Università per Stranieri di Siena. 

EGZAMINY CILS

 

 

  Università per Stranieri di Perugia Università per Stranieri di
Siena
Università degli Studi di Roma Tre Dante Alighieri
LIVELLO C2
Padronanza
CELI 5 CILS Quattro-C2 IT PLIDA C2
LIVELLO C1
Efficacia
CELI4    
CILS Tre-C1 ------ PLIDA C1          
LIVELLO B2
Progresso
CELI3 CILS Due B2 ------ PLIDA B2
LIVELLO B1
Soglia
CELI2 CILS Uno B1 ele.IT PLIDA B1
LIVELLO A2
Sopravvivenza
CELI1 CILS A2 ------ PLIDA A2
LIVELLO A1
Contatto
CELI1 CILS A1 ------ PLIDA A1
 

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła