Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

Przygotowujemy do egzaminów organizowanych przez:

 

 

 

 

Certyfikaty
Co daje certyfikat z języka obcego?
 
 
 
 
 
 
 
Zobacz uznawane certyfikaty


Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEF) – to dokument poświęcony europejskiemu systemowi kształcenia językowego - uczenia się, nauczania i oceniania. Określa on wiedzę i umiejętności użytkownika danego języka na każdym poziomie zaawansowania:  A1 – umiejętność znalezienia się w podstawowych sytuacjach,  A2 – rozumienie nieskomplikowanych informacji i konstruowanie nieskomplikowanych zdań,  B1 – porozumienie się jako turysta,  B2 – rozumienie sensu i przyzwoita rozmowa,  C1 – dobre rozumienie i  wysławianie,  C2 – bardzo dobre rozumienie i płynna wymowa.

ALTE Association of Language Testers in Europe zrzesza 29 członków, wśród których są nie tylko uniwersytety, lecz także organizacje rządowe i pozarządowe. Można zdawać egzaminy z następujących języków: angielski, litewski, baskijski, walijski, bułgarski, duński, rosyjski, estoński, fiński, francuski, grecki, portugalski, hiszpański, holenderski, niemiecki, kataloński, luksemburski, łotewski, norweski, polski, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Z każdego z języków można otrzymać certyfikat. ALTE ma pięć poziomów zaawansowania. Pokrywają się one z poziomami Rady Europy A2–C2.

ECL  European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Language.

Członkowie ECL to przede wszystkim prestiżowe europejskie uniwersytety, które przygotowują egzaminy i metody ich oceniania. Egzaminy można pisać w kilkunastu europejskich językach: holenderskim, angielskim, fińskim, portugalskim, francuskim, szwedzkim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, węgierskim, duńskim i włoskim. ECL wyróżnia cztery poziomy zaawansowania od A do D, które pokrywają się z poziomami A2–C1 (wg Rady Europy).

TELC The European Language Certificates to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH ) będącą członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.  

Egzaminy TELC sprawdzają praktyczne umiejętności. Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 podstawowy do B2 zaawansowany.

Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność. Egzamin zdany np. z języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka niemieckiego, czy francuskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Certyfikaty językowe TELC (poziom B2: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski) są oficjalnie uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka. 

W Niemczech, Austrii, Polsce, Republice Czeskiej i na Węgrzech egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, bądź końcowe na wielu uczelniach państwowych i społecznych.

                                                        *** 

Certyfikaty angielskie

British Council Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa; tel. (22) 695 59 00; fax. (22) 621 99 55. e-mail: info@britishcouncil.pl. www.britishcouncil.org/pl/poland.htm

BEC - Business English Certificate - najpopularniejszy egzamin biznesowy na świecie potwierdzający znajomość języka biznesowego, przeprowadzany na trzech poziomach: BEC1 podstawowy, BEC2 – średnio zaawansowany oraz BEC3 - zaawansowany. Składa się z: pisania, czytania, rozmowy i rozumienia ze słuchu.

CAE - Certificate in Advanced English – wiele szkół średnich uznaje egzamin za wystarczający do nauki języka angielskiego. Test potwierdza znajomość języka ogólnego na poziomie zaawansowanym niższym i składa się z pięciu części: czytania, pisania, gramatyki, rozumienia ze słuchu i rozmowy.

CPE - Certificate of Proficiency in English – potwierdza perfekcyjną znajomość języka i jest niezbędny dla osób, które chcą uczyć języka angielskiego w szkołach wyższych. Egzamin składa się z pięciu części: czytania, pisania, testu gramatycznego, rozumienia ze słuchu oraz rozmowy.

FCE - First Certificate in English – ten certyfikat często zwalnia z egzaminów wstępnych na studia. Jest najpopularniejszym egzaminem, który potwierdza ogólną znajomość języka angielskiego. Składa się z: czytania, pisania, testu gramatycznego, rozumienia ze słuchu i rozmowy.

EFB - English for Business - jeśli ubiegamy się o pracę w międzynarodowym koncernie  potwierdzi naszą znajomość języka biznesu. Egzamin przeprowadzany jest na czterech poziomach zaawansowania. Na wszystkich poziomach składa się z zadań pisemnych, a na poziomie drugim i trzecim dodatkowo z rozmowy.

EFTI - English for Tourism Industry – egzamin specjalistyczny dla pracowników sektora turystycznego, przeprowadzany na dwóch poziomach zaawansowania: elementarnym i średnio zaawansowanym. Składa się z części pisemnej (np. przygotowanie oferty) oraz części ustnej (np. scenki sytuacyjne).

GMAT - Graduate Management Assesment Test – jest obowiązkowy dla kandydatów na zagraniczne studia MBA. GMAT  sprawdza umiejętność logicznego myślenia (matematyka i logika) oraz zdolność analizowania (analiza tekstu). Składa się z trzech części: ogólnojęzykowej, rachunkowej oraz pisania analitycznego.

TOEIC - Test of English for International Communication - sprawdza zdolności do komunikowania się w środowisku zawodowym oraz w życiu codziennym. Składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language - sprawdza ogólną znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim na co dzień. Zaliczony egzamin uprawnia do podjęcia studiów anglojęzycznych.

TSE - Test of Spoken English - traktowany jest jako uzupełnienie TOEFL.Egzamin sprawdza umiejętność komunikowania się. Kandydaci instrukcje i pytania słyszą w formie nagrania audio, a ich odpowiedzi są nagrywane.

SEFIC - Spoken English for Industry and Commerce – to  egzamin biznesowy przeprowadzany w formie indywidualnej rozmowy z egzaminatorem. Egzamin można zdawać na jednym z pięciu poziomów, od podstawowego do zaawansowanego. Popularny wśród menedżerów i studentów uczelni biznesowych.

                                                       *** 

Certyfikaty francuskie

Instytut Francuski  ul. Senatorska 38; 00-095 Warszawa tel. 0-22 505.98.00; fax  0-22 828.90.56; e-mail:  kursy@ifv.pl; www.ifv.pl

DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française  - najpopularniejszy egzamin z języka francuskiego w Polsce, wybierany przez kandydatów na studia we Francji. Test sprawdza ogólną znajomość języka i składa się z sześciu części, podzielonych na dwa poziomy DELF 1er degré oraz DELF 2er degré. DELF 1er degré jest świadectwem znajomości podstawowego języka francuskiego. DELF 2er degré zaświadcza o znajomości języka w stopniu zaawansowanym.

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française – zdają go  kandydaci na studia we Francji oraz kandydaci do nauczania języka francuskiego w Polsce. Warunkiem dopuszczenia do DALF jest zaliczenie w całości DELF 2er degré. Egzamin obejmuje ogólną znajomość języka francuskiego na poziomie uniwersyteckim. Składa się z czterech części: B1 - część pisemna: streszczenie tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B2 - część ustna: przesłuchanie tekstu i dyskusja; B3 - część pisemna: streszczenie przygotowanego tekstu oraz odpowiedź na pytania związane z tekstem; B4 - część ustna: wypowiedź na wybrany temat i dyskusja z egzaminatorem.

Acces au DELF 2 eme degré – jest syntezą egzaminu DELF 1er degré. To egzamin ogólnej znajomości języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. Test jest przeznaczony dla osób, które chciałyby zdawać egzamin DELF 2er degré, z pominięciem zaliczania wszystkich części pierwszego poziomu (DELF 1er degré). Zaświadczenie o zaliczonym egzaminie Acces au DELF 2 eme degré daje możliwość zdawania dalszej części egzaminu DELF.

                                                      *** 

Certyfikaty niemieckie

Goethe-Institut ul. Chmielna 13 A wejście od ul. Chmielnej 11 00-021 Warszawa; www.goethe.de/warschau. Informacje na temat kursów: e-mail: info@warschau.goethe.org; tel.: +48 22 5059000; fax: +48 22 5059010. Informacje na temat egzaminów: e-mail:egzamin@warschau.goethe.org; tel.: +48 22 5059044; fax: +48 22 5059049.

GDS/KDS - Grosses/ Kleines Deutsches Sprachdiplom - wymagany do podjęcia studiów wyższych w Niemczech oraz dla chętnych nauczania języka w  średnich i wyższych szkołach.  Egzaminy potwierdzają bardzo zaawansowaną znajomość niemieckiego. Do zaliczenia testu trzeba znać świetnie gramatykę, opracować wcześniej przeczytaną lekturę (najczęściej lista dostępna w ośrodku egzaminacyjnym) wyjaśnić przeczytany tekst, napisać wypracowanie.

ZD - Zertifikat Teutsch - najpopularniejszy egzamin z niemieckiego potwierdzający ogólną znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Składa się z pięciu części: rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, test gramatyczny, napisanie listu i rozmowy.

ZMP - Zentrale Mittelstufenprüfung - egzamin potwierdzający znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Składa się z: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, napisania tekstu i rozmowy.

PWD - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International - najpopularniejszy egzamin biznesowy potwierdzający znajomość języka na poziomie ZMP (zaawansowany) jest poszerzony o słownictwo z dziedziny ekonomii i gospodarki.

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung – certyfikat  dla kandydatów na studia w Niemczech potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym. Składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, rozumienia ze słuchu oraz rozmowy.

ZDfB - Zertifikat Deutsch für den Beruf - egzamin wymagany przez pracodawców w Niemczech.  Test znajomości ogólnego języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

                                                     *** 

Certyfikaty hiszpańskie

Hiszpański Ośrodek Kultury 00-459 Warszawa, ul. Myśliwiecka 4, tel. 22 622-54-22 (19), fax 22 622-54-13 e-mail:instituto@cervantes.plwww.cervantes.pl

Diploma Básico de Espanol - najpopularniejszy egzamin z języka hiszpańskiego, często wymagany przez uczelnie hiszpańskie do podjęcia studiów.  Certyfikat potwierdza ogólną znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Składa się z pięciu części: testu gramatycznego, redagowania dwóch tekstów (razem do 400 słów), rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu i rozmowy.

Diploma Superior de Espanol – powinni go zdawać kandydaci na nauczycieli języka hiszpańskiego oraz wszyscy zainteresowani pracą lub studiami w Hiszpanii.  Egzamin świadczy o zaawansowanej znajomości języka i kultury Hiszpanii. Składa się z pięciu części: testu gramatycznego, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, redagowania dwóch tekstów (razem do 400 słów) i rozmowy.

                                                    *** 

Certyfikaty włoskie 

Włoski Instytut Kultury ul. Marszałkowska 72 00-545 Warszawa tel: 22.628.06.10/18 fax: 22.628.10.68. email:seqreteria.iivarsavia@esteri.itwww.iic.pl

CILS - (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – potwierdza znajomość włoskiego w stopniu podstawowym. Egzamin sprawdza poziom kompetencji językowej i komunikacyjnej: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, kompozycja tekstu, konwersacje, struktury językowe. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, która jest nagrywana.

CELI - (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) - zaświadcza o znajomości języka włoskiego na pięciu poziomach (od podstawowego do bardzo zaawansowanego). Test składa się z 4 części (do poziomu CELI2): czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Od poziomu CELI3 do CELI5 dochodzi jeszcze specjalna znajomość gramatyki i słownictwa.

DELI - DILI - DALI (Diploma di Lingua Italiana) – egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania.

DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana jest egzaminem z języka włoskiego dla obcokrajowców na poziomie elementarnym. Kandydaci powinni porozumiewać się w prostych sytuacjach życia codziennego oraz rozumieć podstawowe struktury języka włoskiego. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i płynność wypowiedzi.

DILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka na poziomie średnio zaawansowanym. Kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich sytuacjach życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna.

DALI - Diploma Avanzato di Lingua Italiana jest egzaminem sprawdzającym znajomość włoskiego na poziomie zaawansowanym. Kandydaci powinni porozumiewać się we wszystkich złożonych sytuacjach życia codziennego, zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej. Test składa się z: rozumienia tekstu pisanego, wypracowania, słownictwo i gramatyka, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna.

                                               *** 

Certyfikat rosyjski

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 25, 

tel. (022) 848-04-11, e-mail: kursy@ronik.org.pl; www.ronik.org.pl/kursy.htm

TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) -  test z języka rosyjskiego na każdym z pięciu poziomów składa się z 5 części: leksyki i gramatyki, pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Egzaminy odbywają się 2 dni: pierwszego dnia przeprowadzane są testy ze słownictwa i gramatyki, z czytania i pisania, natomiast drugiego dnia – z rozumienia ze słuchu i mówienia.

Egzamin CILS

img

Na podstawie umowy z Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Sienie szkoła "Istituto Linguistico Mediterraneo" jest siedzibą kursu CILS i oferuje zainteresowanym kursy przygotowujące do tego specyficznego egzaminu.

Kursy te to lekcje grupowe odbywające się w godzinach przedpołudniowych, podczas których realizowany jest program przewidziany przez wytyczne CILS oraz według podziału na poziomy określonego przez Europejski Program Nauki Języków (Common European Fremework for Languages). 
Podczas lekcji indywidualnych, które odbywają się po południu studenci są przygotowywani do egzaminu CILS poprzez ćwiczenia w wykonywaniu testów. W trakcie zajęć student ma również okazję pogłębić znajomość i rozumienie tych zagadnień, w których, jak wynika z wykonanych przez niego tekstów, ma on braki. 

Nauczyciel, który prowadzi studenta podczas przygotowania do testu, doradzi mu również na jaki stopień powinien się on wpisać aby z powodzeniem zdać egzamin. Jest zatem wskazane skontaktowanie się z naszą szkołą przed zapisaniem się na egzamin CILS, 40 dni przed datą egzaminu.

CILS - Certyfikat znajomości włoskiego jako języka obcego

To oficjalny tytuł, który zaświadcza stopień kompetencji komunikacyjnych w języku włoskim jako języku obcym i jest on uznawany przez Państwo Włoskie na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. 
CILS przydatny jest osobom, które uczą się włoskiego, pracują lub studiują w kontakcie z włoską rzeczywistością lub kóre chcą po prostu sprawdzić swą znajomość tego języka. Wszystkie poziomy certyfikatu CILS są świadectwem umiejętności komunikcyjnych kandydata przydatnych w różnych sytuacjach i kontekstach.

Obckrajowcy, którzy pragną pracować w kontakcie z instytucjami włoskimi mogą znależć bardziej szczegółowe informacje w dokumencie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Koordynowany System Certyfikatów Znajomości Języka Włoskiego dla Obcokrajowców, Rzym, 1998 (Sistema coordinato delle Certificazioni dell'Italiano per Stranieri, Roma, 1998).

Ośrodek CILS Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Sienie
Egzamin CILS został opracowany i zrealizowany w Ośrodku badawczo-usługowym CILS, który posiada autonomię w obrębie struktury Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Sienie.
Personel Ośrodka CILS posiada wysokie kwalifikacje w dziedzinie lingwistyki teoretycznej i aplikacyjnej, lingwistyki edukacyjnej, language testing, w informatyce oraz w analizie statystycznej i opracowywaniu danych. 
Ponieważ badania naukowe w zakresie oceny testów są w nieustannym rozwoju, Ośrodek utrzymuje kontakty z innymi placówkami uniwersyteckimi oraz stowarzyszeniami takimi jak ILTA - International Language Testing Association; EALTA - European Language Testing Association oraz z włoskimi i zagranicznymi wykładowcami, którzy są ekspertami w ocenie kompetencji lingwistyczno-komunikacyjnych, zapewniając w ten sposób ciągłe uaktualnianie testu.

Stopnie certyfikatu CILS
Stopnie certyfikatu CILS zostały wyodrębnione na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, po włosku QCER).
Stopnie te określają kompetencje lingwistyczno-komunikacyjne w sposób progresywny i odpowiadają one sześciu stopniom wyodrębnionym przez QCER. Wszystkie poziomy CILS są niezależne i kompletne: certyfikat z każdego poziomu zaświadcza o stopniu umiejętności komunkacyjnych odpowiednim dla danych kontekstów społecznych, profesjonalnych czy związanych z nauką. 

Oto zestawienie zależności pomiędzy poszczególnymi stopniami CILS a stopniami QCER:

Stopień QCER

Stopień CILS

Użytkownik podstawowy A1 
A2
CILS A1 
CILS A2
Użytkownik niezależny B1 
B2
CILS UNO- B1
CILS DUE- B2
Użytkownik kompetentny C1 
C2
CILS TRE- C1
CILS QUATTRO- C2

 

Stopnie A1 i A2
Stopnie A1 i A2 są przeznaczone dla osób będących w początkowej fazie nauki języka włoskiego 
Stopień A1 można określić jako poziom początkowy nauki włoskiego.
Stopień A2 zaświadcza podstawową znajomość języka będącą w fazie rozwoju ale jeszcze nie całkiem autonomiczną z punktu widzenia komunikacyjnego.
Testy na poziomie A1 i A2 mają strukturę modularną, która jest zróżnicowana w zależności od typu publiczności. Pozwala to osobom, które uzyskują certyfikat na tym poziomie rozszerzyć możliwości posługiwania się językiem w określonych kontekstach. Egzamin na tym poziomie obejmuje testy, które mogą być odpowiednie dla zamieszkujących we Włoszech dorosłych cudzoziemców, również tych, którzy pochodzą z obszaru językowego typologicznie różnego od włoskiego (japoński, chiński itp.), dla dzieci i młodzież, których rodzicami są włoscy emigranci za granicą.

Stopień PIERWSZY-B1 
Stopień PIERWSZY-B1 to podstawowy poziom znajomości języka. Sprawdza on umiejętności lingwistyczno-komunikacyjne konieczne do posługiwania się włoskim w sposób autonomiczny i adekwatny do najczęstszych i najbardziej typowych sytuacji życia codziennego.

Stopień DRUGI-B2
Stopień DRUGI - B2 to średni poziom kompetencji lingwistyczno-komunikacyjnych. Przewiduje on wiekszą umiejętność posługiwania się elementami podstwowego zakresu języka i pozwala na kontrolę większej ilości sytuacji typowych dla codziennego życia. Osoba będąca na tym poziomie jest w stanie skutecznie porozumiewać się podczas pobytu we Włoszech, którego motywem jest nauka jak i w kontakcie z językiem i kulturą włoską w kontekście zawodowym. Posiadanie tego certyfikatu pozwala obcokrajowcom pochodzącym z karajów nie należcących do Unii Europejskiej wpisać się na uniwersytety włoskie bez konieczności uprzedniego złożenia egzaminu z języka.

Stopień TRZECI - C1
Stopień TRZECI - C1 to zaawansowany poziom kompetencji lingwistyczno-komunikacyjnej. Przewiduje on szeroki zakres posługiwania się językiem oraz kontekstów komunikacyjnych. Pozwala na porozumiewanie się nie tylko w typowych sytuacjach życia codziennego ale również w relacjach formalnych o charakterze publicznym oraz w pracy.

Stopień czwarty - C2
Stopień CZWARTY - C2 to najwyższy poziom kompetencji lingwistyczno-komunikacjnej. Przewiduje on dodatkowe rozszerzenie posługiwania się językiem oraz realną zdolność kandydata do kontroli szerokiej gamy kontekstów komunikacyjnych. Pozwala on na radzenie sobie nie tylko we wszystkich sytuacjach nieformalnych i formalnych ale również w specyficznym kontekście zawodowym. Jest to poziom wymagany w pracy wykładowców języka i kultury włoskiej oraz tłumaczy zatrudnionych przy konsulatach.

Kto może przystąpić do egzaminu CILS
Do egzaminu CILS mogą przystąpić wszyscy obcokrajowcy oraz obywatele włoscy przebywający za granicą. 
Nie ma ograniczeń wieku i nie jest wymagane posiadanie żdnego specyficznego tytułu studiów ani też uprzednie zdanie egzaminu CILS na niższym poziomie.

Poszczególne części egzaminu oraz ocena 
Aby otrzymać Certyfikat CILS na jednym z 6 powyższych stopni należy zdać egzamin złożony z 5 części o różnym czasie trwania w zależności od poziomu: egzamin ze słuchu, z rozumienia lektury, z analizy struktur komunikacyjnych, pisemny oraz ustny.

Aby otrzymać Certyfikat CILS kandydat musi uzyskać minimalną punktację (11/20) we wszystykich częściach składowych egzaminu. Jeśli kandydat otrzyma minimalną ilość punktów tylko w niektórych częściach, zostają mu one uznane za zaliczone w kolejnej próbie egzaminu. 
Kandydat będzie mógł zatem przystąpić do egzaminu jedynie z tych części, których nie zdał w poprzedniej próbie. Wyniki zdanych części egzaminu mają ważność przez okres jednego roku od daty pierwszego egzaminu.

Jak wpisać się na egzamin
Egzaminy odbywają się na Uniwersytecie w Sienie oraz w siedzibach, z którymi uczelnia ta podpisała odpowiednią umowę.
W przeciągu 40 dni przed datą egzaminu kandydat musi dostarczyć Uniwersytetowi dla Obcokrajowców w Sienie (na adres: Via Pantaneto, 45 - 53100 Siena) wypełnioną kartę zgłoszenia do przystąpienia do egzaminu wraz z kserokopią ważnego dokumentu tożsamości. 
Musi on również uiścić opłatę bezpośrednio w siedzibie, w której będzie odbywał się jego egzamin.
Dla osób, które już zdawały jeden z egzaminów CILS i zaliczyły tylko niektóre ze składających się na niego pięciu części, koszt za każdą pozostałą część wynosi jedną czwartą lub jedną piatą (w przypadku analizy struktur komunikacyjnych) łącznej opłaty za egzamin. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Jedynie w wyjątkowych, odpowiednio udokumentowanych przypadkach, może być ona przeniesiona na kolejne sesje egzaminacyjne. Takimi powodami mogą być choroba kandydata, poważne przyczyny rodzinne, ne dające się przesunąć obowiązki związane z nauką.

Daty egzaminów
Egzaminy CILS odbywają się na całym świecie dwa razy w roku, na początku czerwca i grudnia

 

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła