Dobra   Szkoła

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Kursy grupowe dla dzieci

Kursy grupowe ósmoklasiści  i licealiści

Kursy grupowe dla dorosłych

 
  • Pracujemy w małych grupach, liczących od 4 do 8 osób, dzięki czemu każdy Słuchacz może aktywnie uczestniczyć w lekcjach, więcej mówić i szybciej rozwijać praktyczne umiejętności. W małej grupie nauczyciel może poświęcić uczniom więcej uwagi i skupić się na ich indywidualnych potrzebach.
  • Kładziemy duży nacisk na indywidualizację i personalizację procesu nauczania. Zgodnie z założeniami naszego programu autorskiego, nauczyciele przygotowują na początku roku szkolnego indywidualny program kursu dla każdej z grup, który uwzględnia potrzeby i zainteresowania poszczególnych Słuchaczy. Proces nauczania adaptowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań ułatwia zapamiętywanie nowego materiału i daje lepsze efekty edukacyjne.
  • Zajęcia są prowadzone w języku docelowym, a użycie języka ojczystego jest ograniczone do minimum. Uczniowie od najwcześniejszych etapów nauki są zachęcani do porozumiewania się z nauczycielem i innymi Słuchaczami wyłącznie w języku obcym.
  • Ćwiczenia wykonywane na zajęciach są dobierane w taki sposób, by Słuchacze rozwijali praktyczne umiejętności i używali języka obcego w sposób komunikatywny, w kontekstach, jakie mogą napotkać w różnych sytuacjach życia codziennego.
  • Kładziemy nacisk na aktywne uczenie się poprzez pracę w parach i grupach oraz na mówienie i rozumienie ze słuchu. Wykorzystujemy kreatywne ćwiczenia, promujące spontaniczność i autentyczną komunikację. Wiele uwagi poświęcamy na powtórki wprowadzonego wcześniej materiału gramatyczno-leksykalnego, często z wykorzystaniem multimediów i innych atrakcyjnych form pracy.
  • Nowe struktury gramatyczne są zawsze prezentowane w kontekście komunikacyjnym, z wykorzystaniem ciekawych dla Słuchaczy form pracy, co ułatwia ich zapamiętywanie i sprawia, że lekcje nie są nudne.
  • Zadajemy regularne prace domowe mające na celu utrwalenie wprowadzonego na zajęciach słownictwa i struktur (wyjątkiem są kursy konwersacyjne). Zachęcamy także uczniów do samodzielnej pracy dodatkowej – m.in. do czytania w języku obcym, co ułatwia bogato wyposażona biblioteka szkolna.
  • Bardzo starannie dobieramy nauczycieli – zatrudniamy lektorów o wysokich kompetencjach zawodowych i ciekawej osobowości, którzy umieją nawiązać dobry kontakt z grupą  i skutecznie przekazywać wiedzę, a zarazem  potrafią skutecznie motywować Słuchaczy do samodzielnej pracy, która jest nieodzowna w procesie uczenia się języka obcego.
  • Bazujemy na autentycznych materiałach oraz podręcznikach renomowanych wydawnictw. Dokładamy także starań, by wraz z rozwijaniem umiejętności językowych uczniowie poprzez język obcy poszerzali również swoją wiedzę o świecie i zdobywali umiejętności przydatne w życiu zawodowym (prezentacje, negocjacje, korespondencja itp.).
  • W każdym semestrze przeprowadzane są dwa przekrojowe testy, a na zakończenie roku także ujednolicony test ogólnoszkolny, do którego przystępują wszyscy Słuchacze na danym poziomie (z wyjątkiem kursów konwersacyjnych). W trakcie roku szkolnego Słuchacze poddawani są także bieżącej ewaluacji

Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015