Dobra   Szkoła

ZAPISY  - tel:    507 009 008

HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)

to państwowy egzamin znajomości języka chińskiego. Jego podstawowa część to test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka. Podstawowym celem egzaminu jest ocena znajomości języka chińskiego u obcokrajowców, a certyfikaty są uwzględniane przez uniwersytety i firmy na całym świecie.

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim został wytypowany jako jedno z dwóch w Polsce Centrum Egzaminacyjne HSK. Centrum egzaminacyjne jest dostępne dla wszystkich uczących się języka chińskiego w Polsce.

 

 

 

Egzamin w dniu 28 marca będzie obejmował  poziomy 1- 6 pisemne oraz poziomy 1-3 ustne

 http://www.chinesetesting.cn/godownload.do na tej stronie znajdą Państwo dokładne informacje o HSK oraz przykładowe testy egzaminacyjne

Rejestrować należy się osoboście na stronie:

http://www.chinesetest.cn/index.do 

do  27 lutego 2015r. 

po rejestracji nalezy przesłać dowód wpłaty za egzamin na adres: kursy@ik.uni.wroc.pl

 wyniki egzaminu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2015r.

 

 Admission Ticket na egzaminy są dostępne na stronie chinesetest, prosimy o ich wydrukowanie i zabranie ze sobą w dniu egzaminu.

 

Obowiązują godziny egzaminu podane na Admission Ticket 

Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć ze sobą Admission Ticket (wydrukowany ze strony chinesetest.cn) oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul.Księcia Witolda 47

Życzymy powodzenia.

 

ZAKRES I POZIOMY EGZAMINU

W chwili obecnej poczas egzaminu HSK kładziony jest większy nacisk na praktyczne użycie języka.

Pisemnej części egzaminu na każdym poziomie towarzyszy część ustna. Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy. 

Egzamin HSK jest przeznaczony dla dorosłych. Trzy pierwsze poziomy, dla osób początkujących, mają na celu zachęcenie do kontynuowania nauki języka chińskiego. Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia w Chinach powinni zdać HSK na poziomie 4.

 

POZIOMY EGZAMINU:

Poziom 1 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 150 - poziom CEF - A1

przeznaczony dla początkujących, po jednym semestrze nauki,  znających około 150 słów i gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z tesu: 200; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Pozim 2 (poziom podstawowy) - ilość słownictwa 300 - poziom CEF A2

przeznaczony dla początkujących po 2 semestrach nauki, znających około 300 słów i potrafiących wykorzystywać język chiński do komunikowania podstawowych potrzeb. Test trwa 55 minut. składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Całkowita liczba punktów z tesu: 200; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 120 i więcej.

Poziom 3 (poziom średni) - ilość słownictwa 600 - poziom B1

przeznaczony dla osób uczących się języka przez 3 semestry, po 2-3 lekcje tygodniowo, znających około 600 słów. Test trwa 90 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej. 

Poziom 4 (poziom średni) - ilość słownictwa 1200 - poziom B2

dla uczących się chińskiego przez 4 semestry po 2-4 lekcje tygodniowo, znających około 1200 słów – którzy potrafią prowadzić rozmowę po chińsku na wiele tematów. Test trwa 105 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem. 

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

Poziom 5 (poziom zaawansowany) - ilość słownictwa 2500 - poziom C1

dla osób uczących się chińskiego ponad 2 lata, po 2-4 lekcje tygodniowo, znających 2500 słów, potrafiących czytać gazety, oglądać filmy i prowadzić dłuższe wywody w języku chińskim. Test trwa 125 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.  

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

Poziom 6 (poziom zaawansowany) - ilość słownictwa 5000 - poziom C2

przeznaczony dla tych uczących się, którzy znają 5000 lub więcej słów i są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie wyrażać się w formie mówionej i pisanej. Test trwa 140 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Całkowita liczba punktów z tesu: 300; liczba punktów wymganych do zaliczenia egzaminu: 180 i więcej.

 

Egzamin YCT (Youth Chinese Test - Egzamin z języka chińskiego dla młodzieży

 

ZAKRES I POZIOMY EGZAMINU

Aby zdecydować się do którego poziomu egzaminu podejść mozna oprzeć się na informacjach zawartych poniżej, lub skonsultować się z nauczycielami j. chińskieg.

POZIOM 1 YCT - 

3 miesiące nauki j.chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 80 najczęściej stosowanych słów i powiążanych wzorów gramatycznych.

POZIOM 2 YCT - 

Semestr (pół roku akademickiego) nauki języka chińskiego przez 2-3h w tygodniu

Opanowanie 150 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych

 POZIOM 3 YCT - 

2 semestry (rok akademicki) nauki języka chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 300 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych.

 POZIOM 4 YCT - 

Więcej niz 2 semestry (rok akademicki) nauki j.chińskiego przez 2-3h w tygodniu.

Opanowanie 600 najczęściej stosowanych słów i powiązań wzorów gramatycznych.


Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015