Dobra   Szkoła

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Na kursach indywidualnych uczymy  języków - angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, chińskiego, polskiego dla obcokrajowców oraz innych (wg. preferencji klienta) - na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia mogą być prowadzone w naszych oddziałach szkoły stacjonarnej lub też w dowolnym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Grafik oraz program zajęć dostosowujemy do indywidualnych preferencji słuchacza.
Cel szkolenia
Nadrzędnym celem kursów indywidualnych jest przełamanie barier w posługiwaniu się językiem obcym, rozwijanie zdolności porozumiewania się w języku obcym w sytuacjach codziennych oraz w życiu zawodowym. Cechą kursów indywidualnych jest personalizacja toku nauczania. Nasi lektorzy przygotują kurs „na miarę”: konwersacyjny, egzaminacyjny, języka biznesowego lub inny. Możliwe jest to dzięki indywidualnemu programowi zajęć, który zawsze przygotowywany jest w oparciu o preferencje klienta.
Metoda nauczania
Kursy  łączą sprawdzoną efektywność zajęć prowadzonych przez profesjonalnego lektora. Tematyka zajęć skupia się na indywidualnych potrzebach słuchacz}' i firmy. Kurs obejmuje szeroki zakres słownictwa ogólnego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo związane z sytuacjami z życia zawodowego jaknp. kontakt z klientem, korespondencja biznesowa, negocjacje, prezentacje, spotkania biznesowe itp.


Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015