Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

JAK PRZYGOTUJEMY CIĘ DO POPRAWKI

 • Szybka powtórka
 • Określenie deficytów wiedzy
 • Ułożenie strategii
 • Nadrobienie materiału
 • No Stress

 

 Lektorzy:

 • Lektorzy uczący na kursach przygotowujących do matury z języka angielskiego posiadają pełne kwalifikacje językowe oraz pedagogiczne i metodyczne. Są to: Absolwenci  Filologii Angielskiej, Lingwistyki Stosowanej , doktoranci i doktorzy UW i SGH część z nich to nauczyciele szkół średnich będący członkami szkolnych komisji egzaminacyjnych

Podręczniki

 • New Matura Matrix- Intermediate Plus / 
 • New Matura Matrix - Upper- intermediate Plus
 • Materiały uzupełniające: Oxford Repetytorium ,
 • Cambridge : English Grammar in Use, English
 • Vocabulary in Use, zestawy testowe, materiałyV

         audio i video 

 

Celem kursu jest:

 • jest usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami Nowej Matury (podstawowej lub rozszerzonej)
 • ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych
 • ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa
 • rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych

 Lektorzy:

 • Lektorzy uczący na kursach przygotowujących do matury z języka angielskiego posiadają pełne kwalifikacje językowe oraz pedagogiczne i metodyczne. Są to: Absolwenci  Filologii Angielskiej, Lingwistyki Stosowanej , doktoranci i doktorzy UW i SGH część z nich to nauczyciele szkół średnich będący członkami szkolnych komisji egzaminacyjnych

Podręczniki
New Matura Matrix- Intermediate Plus / 

New Matura Matrix - Upper- intermediate Plus
Materiały uzupełniające: Oxford Repetytorium ,
Cambridge : English Grammar in Use, English
Vocabulary in Use, zestawy testowe, materiały
audio i video 

 

Kursy przygotowawcze do matury z języka angielskiego obejmują140 godz. lekcynych (80 godz. + 40* godz.  konwersacji z native speakers) i organizowane są na dwóch poziomach zaawansowania: 

PODSTAWOWYM  – niższy średnio- zaawansowany 
ROZSZERZONYM – wyższy średnio-zaawansowany

 • Przygotowanie do matury z języka angielskiego stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy językowej, przełamanie bariery komunikacyjnej oraz zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego z jęz. angielskiego.
 • Nacisk kładziony jest nie tylko napowtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej  i przećwiczenie technik  egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz  przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.
 • Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
 • Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje,symulacje sytuacji egzaminacyjnych.
 • W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne-„mock exams”, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię. Pozytywny wynik obu egzaminów próbnych gwarantuje 100%  zdawalności na egzaminie.
 • Program kursów maturalnych  został opracowany na podstawie wytycznych MENiS w powiązaniu z doświadczeniem nauczycieli szkół średnich, członków szkolnych komisji egzaminacyjnych 


Powyższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

.

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła