Dobra   Szkoła

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Angielski dla studentów

Jeśli planujesz rozpocząć studia w języku angielskim, to ten kurs przeznaczony jest właśnie dla Ciebie. Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, stosujących nowoczesne metody nauczania. Zajęcia zazwyczaj odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i pomogą Ci zaznajomić się z językiem i środowiskiem uniwersyteckim.

PROGRAM KURSU POZWOLI CI NA:

  • nabycie umiejętności przygotowania wypowiedzi ustnych i pisemnych,
  • rozwijanie umiejętności słuchania i prowadzenia notatek podczas wykładów,
  • ćwiczenie technik czytania, niezbędnych do studiowania tekstów akademickich,
  • rozwinięcie zdolności krytycznego myślenia,
  • zdobycie ogólnych informacji o życiu uniwersyteckim w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015