Copyrights Masters' Club Dobra Szkoła 2015

ZAPISY, DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Celem kursów językowych jest:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych
  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach
  • ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i
  • zawodowych, rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

ANGIELSKI ZAJĘCIA GRUPOWE

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: First (FCE) i First for Schools (FCEfS)

Cambridge English: Preliminary (PET) i Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: Key (KET) i Key for Schools (KETfS)

CAMBRIDGE ENGLISH FLYERS

CAMBRIDGE ENGLISH MOVERS

CAMBRIDGE ENGLISH STARTERS

 

Kursy ogólne nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych:

  • pisania,
  • mówienia,
  • słuchania,
  • czytania,

niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym w każdej sytuacji zarówno w życiu  codziennym jak  i zawodowym. Podczas zajęć wykorzystywane są najskuteczniejsze metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

 

Przygotowujemy do wszystkich certyfikatów 

Cambridge University Press

Cambridge English Language Assesment

ETS GLobal


Podręczniki:

 

 

 

ZAPISY  - tel:    507 009 008

Dobra   Szkoła